Biografija

Doc. dr. sc. Krešimir Gršić, dr.med., otorinolaringolog,  subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata, voditelj je Odjela za Kirurgiju glave i vrata na Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12.

email: kresimir.grsic@gmail.com

Rođen je u Zagrebu gdje je 2001. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon što je završio poslijediplomski studij iz otorinolaringologije i cervikofacijalne kirurgije 2008. uspješno je položio specijalistički ispit. Sredinom 2015. stiječe status subspecijalista iz plastične kirurgije glave i vrata. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2016. obranio je doktorsku disertaciju „Imunohistokemijska izraženost estrogenskih receptora beta u planocelularnim karcinomima glave i vrata“. Pohađao je više od 30 stručnih tečajeva iz područja ORL i kirurgije glave i vrata, te objavio više radova iz istog područja. Glavni su mu interesi kirurgija štitnjače, kožni karcinomi i melanomi, planocelularni karcinomi gornjeg aerodigestivnog sustava, te mikrokirurške plastično rekonstruktivne tehnike.

Bavi se dobrovoljnim humanitarnim radom. Predsjednik je Zagrebačke lige protiv raka od 2014. Autor je inicijative 24/7, humanitarnog edukacijskog audiovizualnog projekta Lige usmjerenog populaciji koja prolazi aktivno onkološko liječenje.

 

Read more